เด็กขอนแก่นเก่งสอบโอเนตได้ 100 คะแนนเต็มในรายวิชาคณิตศาสตร์ เตรียมมอบใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีขอนแก่น

2นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.รร.ขอนแก่นวิทยายน ร่วมมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบระดับชาติ หรือ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็ม ในวิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษาดังกล่าวนี้ทั้งหมด 4 คน รวมทั้งการร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จทางการศึกษาและสามารถสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ในระดับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก นายยุทธศาสตร์ กล่าวว่า ทางจังหวัดเตรียมมอบใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีขอนแก่นให้กับนักเรียนที่สอบได้คะแนนโอเนต เต็ม 100 คะแนน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ จากผลการเรียนและความสำเร็จที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2560 ได้มีการปรับแผนการเรียนการสอนที่เน้นตามความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะกับการเปิดห้องเรียนพิเศษในกลุ่มสาระตามความถนัดด้านวิชาชีพ ซึ่งพบว่า แพทย์,วิศวกร,นักบินและครู ยังคงเป็นวิชาชีพที่นักเรียนให้ความสนใจ เข้ารับการศึกษามากที่สุด

ใส่ความเห็น