หัวใส! มธ.แก้ปัญหานศ.ใช้รถส่วนตัวด้วย “รถไฟฟ้า” ที่แรกของมหาวิทยาลัยไทย

3

จากปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้รถยนต์ส่วนตัวของนักศึกษาภายในสถาบัน และเพื่อสนอง SMART CITY มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวรถบัสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Bus) และรถบัสพลังงานไฟฟ้า (EV) โดยถือเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งแรกที่มีการใช้รถบัสประเภทนี้

โดยภายในมหาวิทยาลัยจะมีการให้บริการรถบัสไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30 ที่นั่งจำนวน 1 คัน และรถบัสไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าจำนวน 5 คัน ซึ่งอนาคตวางแผนที่จะเปลี่ยนรถให้บริการภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างศูนย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าและพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทั้งหมด
รถบัสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Bus )จำนวน 1 คัน ที่นำมาใช้ให้บริการ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 800 คน ต่อวัน หรือ 292,000 คน/ปี และรถบัสพลังงานไฟฟ้า( EV ) 5 คันรองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมดประมาณ 4,000 คนต่อวันหรือ 1,460,000 คน/ปี มีการให้บริการ 1 สาย ระยะทางไปกลับ 10 กิโลเมตร ซึ่งใน 1 ปีจะทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวและรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา , ลดการใช้เชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ เป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น